Forsiden
Det sker
Aktiviteter
Udgravninger
Links

Billedserier
Udgravninger

Udflugter
Aktiviteter


 

Foreningen

Stiftet 22. 4. 1987

Foreningens formål er at samle personer med interesse for arkæologi og gennem udgravninger, ekskursioner, foredrag, museumsbesøg og lignende aktiviteter, at fremme forståelsen for og kendskabet til arkæologi.

Kontingentet for 2019 er 300 kr. 450 kr for par. Heri indgår 4 numre af SDA's medlemsblad FUND & FORTID.
Unge under 18 år ½ pris

Foreningen har et tæt samarbejde med Museum Thy og Museum Mors.

Interesserede er velkomne til at henvende sig til bestyrelsen eller møde op til vore arrangementer.

2019

Foreningen har 30 medlemmer.

Bestyrelsen:

     

Formand:

Otto Gro-Nielsen
Tordenhøjsvej 30, Skallerup
7950 Erslev
Tlf.: 97741818
Mail: morsformand@morsark.dk 

Næstformand:

Henry "Opfinder" Kristensen
Kompasvej 7 Sillerslev
7990 Ø. Assels

Tlf.: 97764383

Kasserer: 

Hans Christensen
Fyrrevej 17, Glyngøre
7870 Roslev
Tlf.: 97731389
Mail:
hcmc@fibermail.dk

Menigt medl.:

Jørgen Christensen
Burhøjvej 1, Bjergby
7900 Nykøbing
97741825
jk.bjerg@mail.dk

Menigt medl:

Lisbeth Krone Nielsen
Bjørndrupvej 68, Bjørndrup
7900 Nykøbing
97722868
crone-nielsen@mail.dk

Redigering af hjemmeside :

Kresten Bak          Død i 2018
Nykøbing
Mail: morsside@morsark.dk